Veerse Gat

Veerse Gat (1959 - 1961)


Zeegat bij Veere. De afluiting van het Veerse Gat was de eerste afsluiting van de Deltawerken en bestond uit de afsluiting van de Zandkreek (aan de ooostzijde) het het Veerse Gat aan de Westzijde. Het Veerse Gat is de eerste afsluiting waar doorlaatcaissons gebruikt zijn.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1946 vVeen RWS-BER Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland afsluitingen BER155 (samenvatting)
1948 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Zandkreek-Veeregat over de periode 1878-1946 morfologie BER200 (samenvatting)
1949 Ringma RWS-BER De toestand van de vooroever van de Spieringpolder oeververdediging BER218 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER Documentatie stromingsgegevens Veeregat en Zandkreek getijberekening BER240 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER De levenskansen van de Goggenrichel zandige kust BER244 (samenvatting)