Hollands Diep

Hollands Diep (0 - 0)


In het Hollands Diep zijn werken uitgevoerd om de afvoer van de Maas (via de Bergse Maas) en van de Waal (via de Nieuwe Merwede) mogelijk te maken
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1935 Wolterbeek RWS-BER De versmalling van het Hollands Diep BER025 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Normaliseering Hollandsch Diep rivierwerken BER080 (samenvatting)
1942 Huizinga RWS-BER Verslag betreffende het onderzoek naar de samenstelling van de klei uit het Hollands Diep BER095a (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Proefbaggeren van "keileem"uit het Zuid-Hollands Diep BER095 (samenvatting)
1946 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Hollands Diep BER172 (samenvatting)
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Hollandsch Diep riviermorfologie nota Studiedienst BER 1947-15
1950 RWS-BER Meetprogramma II voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep sluizen
1950 RWS-BER Voorlopig meetprogramma voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep sluizen
1950 deVriesJW RWS-BER Beschouwingen over verschillende plannen, M284, Delft modelonderzoek BER232 (samenvatting)
1950 deVriesJW RWS-BER Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen, Onderzoek in Waterloopkundig laboratorium te Delft modelonderzoek BER233 (samenvatting)
1950 Stroband RWS-BER Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting)
1951 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden Amer - Hollandsch Diep tot kmr 983,680 morfologie BER269 (samenvatting)
1951 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stuw x stormvloedkeringen BER251 (samenvatting)
1951 Morra RWS-BER Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep stormvloedkeringen BER274 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Hollandsch Diep, 1931-1946-1951-1952 BER309 (samenvatting)
1953 Morra RWS-BER Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt riviermorfologie
1953 Stroband RWS-BER Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas sluizen Nota voor de Deltacommissie