Utrecht

Lijst van publicaties door Rijksuniveriteit Utrecht


(Publicaties van de Rijksuniversiteit Utrecht, met name proefschriften.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1820 Moll Berigt omtrent de werken te Plymouth met de duikelaarsklok uitgevoerd kademuren Uit: Alg. Konst- en letterb., via KB
1822 Moll Iets over stoombooten : en eenig berigt aangaande die, welke aan den Moerdijk zal worden aangelegd kademuren Overdr. uit: Algemeene kunst- en letterbode 1822 no. 30-32
1823 Moll Het hellend scheprad door een stoommachine gedreven gemalen Uit: Alg. Konst- en letterb.
1824 Moll Eenig berigt aangaande den onderaardschen weg, welke onder het bed van den Theems zal gegraven worden tunnels Overdr. uit: Alg. Konst- en Letterbode, no. 45 en 46 (1824)
1827 Moll Raport aan zijne majesteit den koning uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen (voor de atlas, klik op Delpher) rivierwerken Landsdrukkerij, Den Haag
1829 Moll Antwoord van G. Moll, lid der gewezene Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen, aan den wel-edelen gestrengen heer Mr. J.G. van Nes, hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams, wegens eene memorie van het Collegie van den Lekdijk Bovendams, over rivierverbetering Amsterdam : Johannes van der Heij en zoon
1835 Moll Over waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kusten op last van Zijne Majesteit gedaan van 9 tot 28 Junij 1835 door officieren der Nederlandsche Marine waterstanden Overdr. uit: Werken van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
1936 vVeen Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1942 Vlam Historisch-morfologisch onderzoek van enige Zeeuwsche eilanden BER091 (samenvatting)