OTAR

Lijst van publicaties door Maandblad OTAR


(Maandblad oorspronkelijk uitgegeven door de Organisatie van Technisch Ambtenaren bij de Rijkswaterstaat. )

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1937 deJongDL Historische techniek, Steenglooiingen dijken BTA 6 april 1937 (tijdschrift van de Bond van Technisch Ambtenaren)
1970 Hakkeling Zink- en aanverwante werken, benevens het hoe en de wijze waarop bodembescherming OTAR (170, diverse nummers), ook uitgegeven als apart boek