KNAW

Lijst van publicaties door Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.


(KNAW, in 1938 opgerichte instelling met als doel de bevordering van de Wetenschapsbeoefening in Nederland. In andere Europese landen bestonden dit soort instellingen al jaren (bijv Royal Society, 1660). In Nederland was in 1808 de Koninklijke academie van wetenschappen opgericht, die in 1938 overging in de KNAW. Zie ook wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1825 Goudriaan Aanmerkingen over het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het algemeen...door welken de schutsluizen de belangrijke eigenschap kunnen verkrijgen.... gemalen Verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 6e deel, pp1-100
1829 Beijerinck Onderzoek, in hoe verre eenige der tot hiertoe voorgedragene theorien, omtrent de beweging des waters in kanalen, op de vermogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden doorstroomen, toepasselijk zijn rivierverbetering Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; 2: 5
1858 ConradJr Verslag over de verzakking te Nymegen: ingediend aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens besluit der Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam geotechniek van der Post, Amsterdam
1907 Lely Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal kanalen lezing van 30 maart 19078
1955 Fockema Andreae Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging Haarlemmermeer droogmakerij Mededelingen KNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 18, nr. 15