KNMI

Lijst van publicaties door Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut


(Het KNMI is in 1854 opgericht met als boel een wetenschappelijke basis te bieden voor de weersverwachtingen. Buys Ballot was de eerste directeur. Wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1947 Schalkwijk A contribution to the study of storm surges on the Dutch coast stormvloeden KNMI publicatie 125-7
1948 Groen Contribution to the Theory of Internal Waves golven KNMI Mededelingen en verhandelingen; Serie B, Deel II, No. II