wegenbouw

Lijst van publicaties over het onderwerp wegenbouw


de aanleg van wegen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1917 Wentholt RWS (1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 9
1952 Jansen RWS Onderzoek naar het gedrag van diverse verhardingen en funderingen op de rijkswegen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 32