Harmen Jan van der Wijck

(1769 - 1847)


(Deventer 7-11-1769 - Mannheim 18-1-1847). Hij werd ook wel Herman Jan genoemd. Legerofficier en waterstaatkundige. In de Franse tijd is benoemd tot baron, in 1814 benoemd tot jonkheer. Is begonnen as militair cartograaf. Na de omwenteling van 1795 door de zuivering van het leger snelle carriere en in 1801 in opdracht van Krayenhoff verantwoordelijk voor de versterking van Den Helder.Na oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden werd hij Adjudant-Generaal bij de genie. Na een conflict met Krayenhoff verliet hij Nederland en ging in Mannheim wonen. In deze periode (1820-1847) schreef hij verscheidene studies over bodemkunde en waterstaat. Wat het laatstgenoemde vakgebied betreft toonde hij zich onder meer een voorstander van stroomverbetering van de grote Nederlandse rivieren. In 1823 publiceerde hij bijvoorbeeld zijn kritische Aanmerkingen en bedenkingen op een twee jaar eerder door Krayenhoff gepubliceerde studie over de sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel; overigens zonder daarin zijn oude vijand ook maar eenmaal met naam te noemen. Krayenhoff reageerde hierop furieus, en in het woord vooraf bij een volgend waterstaatkundig geschrift van zijn hand (Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas (1823)) betichtte hij hem ervan een persoonlijke vete uit te vechten.Naast deze wetenschappelijke activiteiten was hij al direct na aankomst in Duitsland, ook actief als landschapstekenaar.
Meer info via:

Illustratiebron: Herman Jan van der Wyck in burger na 1817; kunstenaar en verblijfplaats onbekend. (afgebeeld in: Leopold Decloedt en Peter Delvaux (eds.), Wessen Strom? Ansichten vom Rhein (Amsterdam [etc.] 2001) 150).

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1821 Aanmerkingen en bedenkingen op de Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Nederrhijn en Leck, en het storten van derzelver water op den IJssel rivierverbetering Nijmegen, Wed Vieweg en Zn
1832 Over de Nederlandsche rivieren en de middelen tot derzelver verbetering: geschreven na de lezing van het rapport aan zijne majesteit den koning: uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen riververbetering Deventer, J de Lange