vMourik

Lijst van publicaties van Gerrit Hendrik van Mourik Broekman

(1875 - 1948)


(Vianen 26-8-1875 - Voorburg 12-3-1948) (door naamstoevoeging bij KB van 18-12-1899 nr. 19 is de naam Broekman gewijzigd in Van Mourik Broekman). In 1897 behaalde hij het diploma van civiel-ingenieur en trad in dienst van gemeentewerken te Rotterdam. Hij werd in 1900 benoemd tot hoogleraar in de theoretische en toegepaste waterloopkunde aan de Universiteit van Santiago in Chili. Hij werd daar de opvolger van een andere Nederlander, namelijk J. Kraus, die tot directeur van de Polytechnische School te Delft was benoemd. Eind 1914 keerde Van Mourik Broekman naar Nederland terug.Toen in 1924 evenwel de bestaande leerstoel in de waterbouwkunde vacant werd, viel deze Van Mourik Broekman ten deel, ook al vond de afdeling dat er iemand van Rijkswaterstaat benoemd had moeten worden. Minister en curatoren waren echter van mening dat Nederlandse civiele ingenieurs zodanig dienden te worden opgeleid dat zij konden concurreren op de internationale markt. Juist het onderwijs in grote werken was belangrijk. In 1943, toen de kwestie van het al dan niet ondertekenen van de loyaliteitsverklaring aan de orde kwam, liet Van Mourik Broekman weten niet langer in staat te zijn te functioneren 'onder de buitengewoon spannende omstandigheden'. Reeds tweemaal was hij door een hartinfarct getroffen. De afdeling wist hem echter te overreden naar vermogen door te gaan, totdat hem in 1946, op zeventigjarige leeftijd, eervol ontslag werd verleend.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1915 Ingenieur De Werken van het Yeso-meer waterkracht De Ingenieur jrg 30, 1915, no 5, 30-01-1915
1924 Delft Eenige beschouwingen over het water als bron van energie waterkracht Inaugurale rede, uitgave Waltman