vBreen

Lijst van publicaties van Leendert Gerardus van Breen

(1877 - 1964)


L.C. van Breen (Terneuzen 22-5-1876 - Woudenberg 26-3-1964). Hij werd na de lagere school de assistent van ir. Bertel, die kort na 1900 als opzichter was belast met de bouwkundige werken in Terneuzen. Van ir. Bertel ontving de heer Van Breen de eerste opleiding in de weg- en waterbouwkunde. Vervolgens werd hij als jong opzichter/tekenaar geplaatst bij de werken aan de nieuwe Westsluis en de verbetering van het kanaal van Gent naar Terneuzen. In de jaren 1895 tot 1910 kwamen deze werken tot stand. De Westsluis werd toen de grote zeevaartsluis in Terneuzen. Kort na 1900 verliet de heer Van Breen Terneuzen om op verschillende werken van rijkswaterstaat in ons land zijn studie en praktische ervaring te voltooien. Tegen de eerste wereldoorlog keerde hij terug naar Terneuzen als geroutineerd waterbouwkundig ambtenaar. Hij was gedurende de eerste wereldoorlog in de dienstkring Terneuzen belast met het waterstaatkundig beheer en onderhoud van de werken in deze kring, waarbij hij tevens een bestuurstaak in de administratieve sector had. Na de eerste wereldoorlog vertrok hij naar IJmuiden, waar hij werd aangesteld bij de zeesluizen en zeeweringen. Hier toonde hij zich op dit terrein een bijzonder bekwaam iemand. De heer Van Breen paste in IJmuiden onder meer nieuwe systemen voor oeververdediging toe. Hij scheer onder meer in die jaren een boek over rijshout, een toentertijd veel toegepast materiaal bij de oeververdediging. Dit werd een studieboek voor a.s. waterstaatsambtenaren. Vanuit IJmuiden vertrok hij in de jaren veertig naar Nijmegen. waarna hij zich in Woudenberg vestigde. De heer Van Breen was één van de weinigen, die bij rijkswaterstaat nog werd benoemd tot de hoge rang van waterbouwkundige, welke rang hij door zelfstudie en praktijkervaring bereikte. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum werd de heer Van Breen benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (bron PZC 28 maart 1964)
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Holland's Rijshout zinkwerk Oosterbaan & Le Contre, Goes