Daniël de Looff

(1924 - 2012)


roepnaam: Daan; Wissenkerke 12 juni 1924 - Vlissingen 28 juli 2012), waterbouwkundige. Trad in 1946 in dienst van RWS en was als technisch ambtenaar werkzaam bij de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag, sinds 1978 als technisch hoofdambtenaar bij de Studiedienst Vlissingen van de Directie Zeeland. Publiceerde voornamelijk over de bodemligging en het onderhoudsbaggerwerk van de Westerschelde, waaronder: Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul (met J. van Malde; 1976). Schreef veel briefrapportages aan de directie Zeeland over aanvaring in de Westerschlde, dit waren brieven van enekele kantjes, met meestal maar twee of drie zinnen per bladzijde.


Illustratiebron: familiecollectie

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1967 RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1966 Westerschelde estuaria Nota 67.1
1967 RWS-Vlissingen Over geulveranderingen in de Westerschelde i.v.m. tracébepaling vaste oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-67.3
1968 RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1967 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-68.1
1968 RWS-Vlissingen Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracé bepaling vaste oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-68.2
1969 RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1968 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-69.1
1970 RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1969 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-70.1
1972 RWS-Vlissingen Onderzoek naar het gedrag van de kabelsleuf tussen Ellewoutsdijk en de cal. Nieuw Neuzenpolder Westerschelde estuaria Nota WWKZ-72.4
1973 RWS-Vlissingen Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal Westerschelde estuaria Nota WWKZ-73.6
1975 RWS-Vlissingen Rivierkundige beschouwingen betreffende een eventueel bij Bath op de Westerschelde aansluitend scheepvaart/afwateringskanaal Westerschelde estuaria nota 03-1975
1975 RWS-Vlissingen Beschouwing drie meest oostelijke tracés "Waarde" kanaal Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.4
1975 RWS-Vlissingen Rivierkundige aspecten met betrekking tot de bij een eventueel te maken "Waarde"-kanaal noodzakelijke toegangsgeul in de Westerschelde Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.6
1976 RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-73.4
1976 RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul Westerschelde estuaria publicatie dir W&W, nr 22
1977 RWS-Vlissingen Onderzoek naar de invloed van het storten van onderhoudsspecie uit de haven Vlissingen-Oost in de Honte op de slibafzetting op de drempel van Borssele Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.5
1977 RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling Appelzak in verband met geconstateerde verdiepingen ter plaatse van de zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.2
1977 RWS-Vlissingen Onderzoek naar de mogelijkheden tot en de gevolgen van zandwinning in de Westerschelde Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.4
1978 RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V005
1978 RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde : Methode en resultaten Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V013
1978 RWS-Vlissingen Onderzoek naar de eventuele invloed van speciestortingen uit de Braakmanhaven in het Pas van Terneuzen op de drempels van Borssele en Baarland Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V011
1978 RWS-Vlissingen Bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde : beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 16, 15, 14 en 43'44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V009
1979 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 13 en 14 (noordelijk deel) verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V012
1979 RWS-Vlissingen Beschouwing over de invloed van baggeren en storten in het Zuidergat c.a. op de geulontwikkeling in dit riviergedeelte Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V007
1979 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V013
1979 RWS-Vlissingen Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V016
1979 RWS-Vlissingen Stromingssituatie ingang Braakmanhaven volgens in 1978 verrichte metingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V010
1980 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1979 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V014
1980 RWS-Vlissingen Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie, naar aanleiding van de 18 februari 1980 verrichte controlemetingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V017
1980 RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde : methode en resultaten Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V009
1980 RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1979 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V010
1980 RWS-Vlissingen Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V018
1980 RWS-Vlissingen Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V008
1980 RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V021
1981 RWS-Vlissingen Vorm, ligging en verplaatsing van de ribbels op de geulbodem tussen Hansweert en Kruiningen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V012
1981 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1980 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V004
1981 RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1980 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V009
1981 RWS-Vlissingen Beschouwing over zandwinningen in de Westerschelde : volg nr. 5 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V272a
1981 RWS-Vlissingen Beschouwing over stortplaatsen en speciestortingen in de Westerschelde : volg nr. 15 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V273a
1981 RWS-Vlissingen Beschouwing zandhuishouding Westerschelde: volg nr. 16 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V274a
1982 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V011
1982 RWS-Vlissingen Beschouwingen over de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 1, 2 en 3 verichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V013
1982 RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de in 1981 in de vakken 13, 14, 15 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V011
1982 RWS-Vlissingen Verwachte ligging en stabiliteit oevers Westerschelde omstreeks 1990, na uitvoering van de voorgenomen drempelverdieping en tot stand koming van een hierop aangepaste geulligging Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-82.V273
1982 RWS-Vlissingen Ontwikkeling Vaarwater boven Bath en Nauw van Bath c.a. in samenhang met uitgevoerde drempelverlaging en afvoer van specie Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V006
1983 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1982 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V004
1983 RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemverandering in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1982 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V005
1983 RWS-Vlissingen Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V003
1983 RWS-Vlissingen Enkele aspecten betreffende de morfologische bewaking van een scheepvaartestuarium (de Westerschelde) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V009
1984 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-84.V012
1984 RWS-Vlissingen Beschouwing meetresultaten, verkregen bij beperkt onderzoek tijdens werkzaamheden met waterinjectiewerktuig in de veerhaven Perkpolder (maart-april 1984) Westerschelde baggerwerk Nota WWKZ-84.V020
1984 RWS-Vlissingen De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-84.V013
1985 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1984-85 in de vakken 18 11a, 11b en 17 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-85.V026
1985 RWS-Vlissingen Beschouwing over de stromingssituatie in het Nauw van Bath nabij de uitloop van de Zimmermangeul, naar aanleiding van de in 1980-81 en op 7 februari 1985 verrichte stroommetingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-85.V004
1986 RWS-Vlissingen De uitvoering van onderhoudsbaggerwerken met een waterinjektiewerktuig in enkele Zeeuwse Rijkshavens (augustus - oktober 1985): beschouwing resultaten verricht onderzoek Westerschelde baggerwerk Nota WWKZ-85.V031
1986 RWS-Vlissingen Mondingsgebied van de Westerschelde: Getijstromingen, golfklimaatgegevens, bodemligging en morfologische processen Westerschelde estuaria Rapport Dienst Gedtijdewateren GWWS-86.404
1986 RWS-Vlissingen Inhoudsberekeningen en zandbalans Westerschelde voor de periode 1980 - 1984/85, aansluitend op eerdere berekeningen voor het tijdvak 1878-1980 Westerschelde estuaria nota dir. Zeeland, NXL-86.020
1986 RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1985 in de vakken 13, 14, 15 en 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Notanr.: WWKZ-86.017
1986 RWS-Vlissingen Stroomsituatie uitloop Zimmermangeul d.d. 8 september 1986 Westerschelde estuaria Notitie dir Zeeland NXL - SW.86.031