Wilderom

Lijst van publicaties van Marinus H. Wilderom

(1914 - 1990)


(Wissenkerke 27 feb. 1914 - Vlissingen 4 okt. 1990), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan het Zeeuwsch Instituut te Goes, bij RWS in Dordrecht, de PW van Zuid-Holland, de Dienst Wederopbouw te Katwijk aan Zee, sinds 1948 bij de Dir. Zeeland en tot zijn pensionering in 1979 als technisch hoofdambtenaar bij de Studiedienst Vlissingen. Schreef vele nota's en artikelen over de toestand van de Zeeuwse oevers en gaf in eigen beheer uit: Tussen afsluitdammen en deltadijken (4 dln., dl.1 met M.P. de Bruin, 1961-1973). (Bron Waterschrijvers). Ook bij Wilderom ligt de basis van dit werk in de oorlogsjaren. Hij werkte toen als ambtenaar bij de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland en gebruikte een groot deel van zijn werktijd toen voor onderzoek naar de geschiedenis van de Zeeuwse waterkeringen in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1961 RWS Tussen afsluitdammen en deltadijken dijken Serie van 4 boeken over de waterkeringen van Zeeland van voor de Deltawerken
1979 RWS-WWKZ Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse stromen Zettingsvloeiing Nota WWKZ-75.2 - Adviesdienst Vlissingen