Vissering

Lijst van publicaties van Gerard Vissering

(1865 - 1937)


In de periode van 1919 tot 1937 was hij lid en ondervoorzitter van de Zuiderzeeraad. Ook was hij voorzitter van de Staatscommissie inzake het bestuderen van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1892 Zuiderzeevereeniging Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur der Zuiderzeevereeniging naar aanleiding van de resultaten van het technisch onderzoek vervat in de 8 notas Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1898 Zuiderzeevereeniging De Economische Beteekenis Van de Afsluiting en Drooglegging door H. C. van der Houven van Oordt en Gerard Vissering Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging; scan is incompleet (2e druk van 1901)
1921 Zuiderzeevereeniging De droogmaking der Zuiderzee en de Rente-berekening Zuiderzee landaanwinning Brochure van de Zuiderzeevereeniging