StevinH

Lijst van publicaties van Hendrik Stevin

(1614 - 1668)


Hendrik Stevin studeerde aan de Universiteit Leiden en was vanaf 1640 ambachtsheer van Alphen en Rietveld. Hij verzorgde de uitgave van nagelaten werk van zijn vader Simon Stevin. Hij was ingenieur in het Staatse leger en maakte het plan om de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden te gebruiken als trekvaart (1663). Hendrik Stevin ontwikkelde het vroegst bekende plan om de Zuiderzee af te sluiten (1667). Dat plan was toen niet uitvoerbaar, maar inspireerde andere plannen die leidden tot het werk van Lely. De Stevinsluizen - een sluizencomplex in de Afsluitdijk - zijn naar hem genoemd.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron