Hendrik Stevin

(1614 - 1668)


(tweede zoon van Simon Stevin; Den Haag 1614 - na 1668), wiskundige. Studeerde wiskunde in Leiden en was tot zijn dood 'ambachtsheer' te Alphen aan de Rijn. Heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door behoud, bewerken en uitgeven van zijn vaders manuscripten. Schreef zelf Wisconstich filosophisch bedrijf (14 boeken; 1664-1668) waarin, in het Twaalfde Boek, het oudst bekende voorstel voor afsluiting van de Zuiderzee voorkomt (25e voorstel, blz 47)
Meer info via:

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1667 Wisconstich filosophisch bedrijf (deel 12, blz 47) Hoe het gewelt der Noortzee uyttet Verenigt Nederlant te verdryvern zy. droogmakerijen Philip de Croo-Y