Mesu

Lijst van publicaties van Ferdinandus Pieter Mesu

(1889 - 1978)


Mesu was landbouwkundige, maar bleef ook na zijn pensionering actief. Van 1954 tot de opheffing in 1960 was hij lid van de Deltacommissie, en in die hoedanigheid toonde hij zich een groot voorstander van het afsluiten van de zeegaten in zuidwest Nederland. Hij wilde de kustlijn doortrekken om op die manier landwinst te boeken bij inpolderingen binnen die kustlijn, terwijl het overgebleven water als zoetwaterbekken zou kunnen dienen. Hij pleitte voor afsluiting van de Westerschelde, zover mogelijk westwaarts, namelijk bij de mond.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1954 Vereniging voor Landaanwinning Enige waterstaatkundege facetten van de Afsluiting der zeegaten landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 4
1957 Vereniging voor Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6