Jacob Kraus

(1861 - 1951)


(Groningen 14 okt. 1861 - Den Haag 29 aug. 1951), ingenieur, hoogleraar, minister. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, enige jaren in Chili. Werd in 1890 hoogleraar in Santiago en leidde de uitvoering van havenwerken in Talcahuano. Was sinds 1898 hoogleraar in de waterbouwkunde en volgde in 1900 J.M.Telders op als directeur van de PS (van 1905 tot 1906 rector magnificus van de TH) in Delft. Had een belangrijk aandeel in de omzetting van PS tot TH waarvoor hem in 1907 een eredoctoraat werd verleend. Was minister van Waterstaat en adviseur voor de aanleg van havens en het beheer van spoorwegen in NOI. Was van 1909 tot 1912 voorzitter van het KIVI en werd in 1922 tot erelid benoemd. Schreef o.m. Het wetsontwerp voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer (1909). Overleed aan boord van de Oranje, één dag varen vóór Port Said. Zie ook: W.Brandsma, G.H.van den Broek.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1916 (eigen haard)

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1905 Delft Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft
1911 Verslag aan Hare Majesteit de Koningen door de Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal Noordzeekanaal Gebr. J&H van Langenhuysen, 's-Gravenhage