Kraus

Lijst van publicaties van Jacob Kraus

(1861 - 1951)


Jacob Kraus is afgstudeerd aan de Polytechnische School in Delft in 1883, daarna begonen bij de Staatsspoorwegen. In 1886 begonnen als assistent bij de Polytechnische school en hoofdredacteur van "De Ingenieur". In 1890 aangesteld als hoogleraar in Santiago de Chile, waar hij de haven ontwierp. Hij werd in 1898 hoogleraar in Delft,en in 1905 de eerste rector magnificus vn de Technische Hogeschool. Kraus was van 1908 tot 1911 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van 1911 tot 1922 lid van de Eerste Kamer. In het kabinet-De Meester was hij van 1905 tot 1908 minister van Waterstaat voor de Liberale Unie. Als gevolg van dit ministerschap stopte hij als rector magnificus aan de Technische Hogeschool
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1905 Delft Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft
1911 Verslag aan Hare Majesteit de Koningen door de Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal Noordzeekanaal Gebr. J&H van Langenhuysen, 's-Gravenhage