Christiaan Izaäk Bolten

(1801 - 1892)


(Alkmaar 14 mei 1801 - Den Haag 2 nov. 1892), ingenieur. Werkte voor de waterstaat te Nieuwe Diep bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Vanuit Leeuwarden regelde hij de vervening en de vorming van slibfondsen in de gemeenten Aengwirden, Schoterland, Haskerland en Opsterland. Schreef: Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland ... verbeteringen aan de kanalen van algemeeneafstrooming en scheepvaart (1860).
Meer info via:

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1860 Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland, met opgaaf der nog vereischt of nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen van algemeene afstrooming en scheepvaart, vol 1 kanalen Leeuwarden: Van den Bosch