Melchior Bolstra

(1704 - 1779)


(Leiden 1704 - Leiden 1779), landmeter, cartograaf. Was sinds 1731 in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland als landmeter en studeerde enige tijd wiskunde in Leiden. Verrichtte metingen van de ligging van bodem, oevers en kustlijn en adviseerde over de verdediging ervan. Maakte een atlas van 24 bladen van de waterstaatkundige toestand van Rijnland. Publiceerde over de verzanding van de Grote Rivieren, hoge rivierstanden en maatregelen ter voorkoming van overstromingen zoals in Memorie van nadere consideratiën over de middelen welke aangewend zouden kunnen worden, om het eminente gevaar .... te ontwijken, of merkelijk te doen verminderen (met J.Lulofs; 1763)
Meer info via:

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1756 Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens gemalen Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieËn
1763 Memorie van gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal [...] dienende tot geleide van de inleggende Memorie van den professor Lulofs and landmeeter Bolstra, over de middelen, teegen het gevaar over de quaade gesteldheid van slands rivieren. Pannerdensch Kanaal rivierwerken