Beijer

Lijst van publicaties van Johan Coenraad Beijer

(1786 - 1866)


(Schiedam, 9-10-1786; Den Haag, 28-12-1866). Hij was van 1814-'28 onderw. aan de artillerie- en genieschool te Delft en van 1828-'39 leeraar in de Nederl. taal en letterk. aan de Kon. Mil. Acad. te Breda, daarna vestigde hij zich te 's-Grav., waar hij 29 Dec. 1866 overleed. Schr. behalve eenige schoolboeken: Handleiding tot den Nederl. stijl, Rott. 1820, 5e dr. 1854; Beknopte handl. tot den Nederl. stijl, Rott. 1823; Gedenkboek van Neerlands watersnood in 1825, 2 dln. 's-Gravenh. 1826; Krijgsk. aardrijksbeschrijving, 3 dln. Nijm. 1834-'37; Geschied- en Aardrijksk. beschr. van het Koningrijk der Nederlanden, Dev. 1841, 2e dr. Dev. 1843; Leerboek der algemeene aardrijksbeschrijving, 's-Grav. 1842, 2e dr. Amst. 1846. Hij vertaalde het Handboek voor schilders van Bouvier, Breda, 1832. (bron: biografisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, 1891)
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1825 Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825 stormvloeden J. Immerzeel, 's-Gravenhage