David van Dantzig

(1900 - 1959)


(Amsterdam 23 mrt. 1900 - Amsterdam 22 juli 1959), wiskundige, hoogleraar. Studeerde wiskunde aan de UvA en promoveerde in 1931 cum laude in Groningen. Was daarna assistent aan de TH in Delft en leraar wiskunde aan een kweekschool in Rotterdam. Was sinds 1932 lector en van 1938 tot 1946 hoogleraar in de wiskunde en theoretische mechanica aan de TH in Delft en daarna hoogleraar in de collectieve verschijnselen aan de UvA. Als hoofd van de afdeling Mathematische Statistiek aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam maakte hij zich zeer verdienstelijk voor de verbreiding van de wiskundige statistiek in Nederland. Naast vele publicaties op zijn vakgebied redigeerde hij, namens het directorium van het Mathematisch Centrum, het derde deel van het Rapport Deltacommissie (1961): Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - aroudn 1935 (geni.com)

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1954 Mathematisch Centrum Mathematical problems raised by the flood disaster 1953 Deltawerken stormvloeden proc. international congress of mathematicians, Amsterdm, 1954, p 218
1955 Mathematisch Centrum Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland Deltawerken stormvloeden Rapport S171 van het Mathematisch Centrum
1960 Mathematisch Centrum Extrapolatie van de overschrijdingslijn van de hoogwaterstanden te Hoek van Holland met behulp van geselecteerde stomen Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-1
1960 Mathematisch Centrum Het economisch beslissingsprobleem inzake de beveiliging van Nederland tegen stormvloeden Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-2
1960 Mathematisch Centrum De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden op de Noordzee Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-4
1960 Mathematisch Centrum Vrije slingeringen van een vloeistof in een roterend rechthoekig bekken Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-5