Johannes Lulofs

(1711 - 1768)


(Zutphen 5 aug. 1711 - Leiden 4 nov. 1768), wiskundige, waterbouwkundige, hoogleraar. Sinds 1742 hoogleraar in de wis- en sterrenkunde en sinds 1744 ook in de wijsbegeerte te Leiden. Was daarnaast een man van grote verdienste op het gebied van waterbouwkundige problemen en werd in 1754 als eerste benoemd tot IG van de Rivieren in Holland. Hij schreef o.m. Aanmerkingen over het rijzen der zee en het zinken der landen aan de Nederlandsche kusten (1755). Zie ook: M.Bolstra.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Schilderij 1743 Universiteit Leiden

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1756 Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens gemalen Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieën
1763 Memorie van gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal [...] dienende tot geleide van de inleggende Memorie van den professor Lulofs and landmeeter Bolstra, over de middelen, teegen het gevaar over de quaade gesteldheid van slands rivieren. Pannerdensch Kanaal rivierwerken
1771 Verbaal van eenige waterpassingen in den jaare 1766 gedaan door Johs Lulofs [...] om het Amstersche peyl over te brengen Extract uyt de resolutien van de heeren Staten van Holland [...] genomen op woensdag den 16 october 1771