Ver. Landaanwinning

Lijst van publicaties door Nederlandse vereniging voor landaanwinning


(De Nederlandse vereniging voor landaanwinningis opgericht in 1946 om landaanwinning te stimuleren, in 1971 is de naam veranderd in Vereniging voor Water, Land en Ruimte en sinds 1979 is omgedoopt in Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting. Na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, heeft de vereniging de conclusie getrokken dat haar doelstellingen (het bevorderen van de belangstelling voor waterstaat en landinrichting) gehaald zijn. De vereniging heeft zichzelf in 2016 daarom opgeheven )

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1950 deBlocqvanKuffeler De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken Zuiderzee landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 1
1953 vVeen Organogene landaanwinningsproeven in het Haringvliet landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning ;no. 3
1954 Bruggeman Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 4
1957 vVeen Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6