RWS-DDW

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat - Dienst Droogmaking Walcheren


(Rijkswaterstaat - Dienst Droogmaking Walcheren - Tijdelijke dienst van 1944-1947 voor het herstel van de dijkdoorbraken door de geallieerde aanval van 1944)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1946 dDoolaard Walcheren komt boven water Gedenkboek van de drooglegging Walcheren, uitgave van De Bezige Bij,
1953 Agema Foto's van sluitgaten in Zeeland 1953 dijkdoorbraken Fototalbum van Agema met foto's van sluitgaten