Mathematisch Centrum

Lijst van publicaties door Mathematisch Centrum


(Stichting in 1946 opgericht om toegepaste wiskunde te bedrijven. Alhoewel er een sterke relatie was met de universiteiten, was dit geen Universitair instituut. In 2001 is de naam gewijzigd in Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica. )

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1954 vDantzig Mathematical problems raised by the flood disaster 1953 Deltawerken stormvloeden proc. international congress of mathematicians, Amsterdm, 1954, p 218
1955 vDantzig Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland Deltawerken stormvloeden Rapport S171 van het Mathematisch Centrum
1960 vDantzig Extrapolatie van de overschrijdingslijn van de hoogwaterstanden te Hoek van Holland met behulp van geselecteerde stomen Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-1
1960 vDantzig Het economisch beslissingsprobleem inzake de beveiliging van Nederland tegen stormvloeden Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-2
1960 vDantzig De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden op de Noordzee Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-4
1960 vDantzig Vrije slingeringen van een vloeistof in een roterend rechthoekig bekken Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-5