KNAG

Lijst van publicaties door Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap


(KNAG, opgericht in 1873 in navolging van oprichtingen Vanvergeijkbare genootschappen in de grote Europese landen Zie ook wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1909 Ramaer De vorming van den Dollart en de terpen in Nederland, in verband met de geografische geschiedenis van ons polderland Dollard estuaria tijdschrift KNAG, 2e serie, dl XXVI, afl 1
1930 Ramaer De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee droogmakerij Tijdschrift KNAG
1930 vVeen De Fivel en hare verzanding - bewerkt uit nagelaten aantekeningen van P.M. Bos Tijdschrift KNAG, deel 47, afl. 4/5; kaart via Drents Archief
1937 vVeen Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap morfologie Tijschrift KNAG, (samenvatting)
1946 vVeen Electrische nabootsing der getijden Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 63 (1946), 485-493
1949 vVeen Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren zandige kust Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325
1951 vVeen De Delf Tijdschrift KNAG, vol 68, nr4,
1951 vVeen De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd estuaria Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275