KHMW

Lijst van publicaties door Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen


(De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is het oudste genootschap van geleerden in Nederland.opgericht op 21 mei 1752. De maatschappij werd te Haarlem opgericht door onder meer de Haarlemse burgemeester Arent de Raet, die tevens de eerste voorzitter was. In de beginjaren van haar bestaan deed de Maatschappij enkele wetenschappelijke tijdschriften verschijnen, zoals de "Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen" en "Natuurkundige Verhandelingen", maar toen er een grote verscheidenheid aan vakbladen verscheen in het Nederlands is zij overgestapt op het subsidiëren van die vakbladen in plaats van het zelf uitgeven ervan. Daarnaast is de Maatschappij vooral ook beroemd geworden om het uitschrijven van diverse prijsvragen. Tussen 1753 en 1917 zijn 1206 prijsvragen uitgeschreven betreffende diverse wetenschappelijke vraagstukken. Zie ook wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1790 BlankenJ Eerste antwoord op de vraage, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem, wegens de geschiktste middelen, om de voornaamste gebreken in de ordinaire scheprad-molens te verbeteren. gemalen Verh. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, deel 24 pp1-38
1809 BlankenJ Verhandeling ter beantwoording der vraag, door de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, op verzoek van de regering van Amsterdam voorgesteld, over de oorzaken van de toenemende opslibbing van het Y, en de middelen tegen dezelve Joh. Allart, Amsterdam
1824 Goudriaan Verhandelingen over de afdamming van het IJ afsluitingen Te Haarlem : bij de Wed. A. Loosjes Pz.