IHO

Lijst van publicaties door International Hydrgraphic Organisation


(International Hydrgraphic Organisation, heette eerst International Hydrographic Bureau. Zie ook wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1935 vVeen Sand waves in the North Sea Hydrographic review, Vol. XII, No. 1 (May 1935)