Domeinen

Lijst van publicaties door Rijksdienst voor de Domeinen


(Rijksdienst voor de Domeinen. Beheert rijkseigendommen, o.a. de oppervlaktedelfstoffen, zoals zand.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1954 Nota betreffende het gebruik van Tetrapods voor de afdamming van zeearmen Oosterschelde afsluitingen Nota van het Technisch Bureau der Domeinen voor de Deltacommissie