Betuwsche Kanaalver.

Lijst van publicaties door Betuwsche Kanaalvereniging


(Vereniging die streefde naar verlenging van het Amsterdam-Rijnkanaal door de Betuwe naar de Waal)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1927 Lely De kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn en de verbetering van de Linge Amsterdam-Rijnkanaal kanalen rede, gehouden voor de Betuwsche kanaalvereeniging op maandag 28 november 1927 in het Spaarbankgebouw te Tiel