Bataafsch Genootschap

Lijst van publicaties door Bataafsch Genootschap


(Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte is een te Rotterdam gevestigde stichting, en werd op 3 juni 1769 opgericht.Op 3 juni 1769 liet Steven Hoogendijk in zijn testament opnemen dat na zijn dood een stichting tot bevordering van de proefondervindelijke wijsbegeerte de opbrengsten uit zijn riante vermogen zou krijgen.Een belangrijk instrument waarmee het genootschap aan haar doelstelling probeerde te voldoen (het leveren van een bijdrage aan de ontplooiing van wetenschap en techniek) was het uitschrijven van wetenschappelijke prijsvragen.Het genootschap bestaat nog steeds, zie ook wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1868 vdToorn Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas rivierafvoer Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam : J. van Baalen