zeespiegelstijging

Lijst van publicaties over het onderwerp zeespiegelstijging


Studies naar de (relatieve) zeespiegelstijging, dus ook naar de bodemdaling. Lokale zetting is hier niet bij inbegrepen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1944 vVeen RWS-BER Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82
1945 vVeen RWS-BER Bestaat er een geologische bodemdaling sedert 1700? BER157 (samenvatting)
1948 vVeen RWS-BER Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? BER205 (samenvatting)
1954 vVeen Tide-gauges, subsidence-gauges and floodstones in the Netherlands Geologie en Mijnbouw, (16) pp 214-219 (Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands)
1954 Edelman RWS Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision levellings Geologie & Mijnbouw (16) pp209-212; Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands
1957 vVeen Necessity of subsidence-gauges Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64)
1961 vVeen RWS Bodemdaling en daling van dijkkruinen (bijdrage V3 van het rapport van de Deltacommissie) Deltawerken Rapport Deltacommissie