zandtransport

Lijst van publicaties over het onderwerp zandtransport


metingen en berekeningen van zandtransport in rivieren en in de zee

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1931 vVeen RWS-BER Staten en grafieken betreffende zandmetingen op de Benedenrivieren, Benedenrivieren Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 98
1932 SchonfeldSr RWS-BOR Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : beknopt verslag over een bezoek op 15 januari 1932 aan het Waterbouwkundig laboratorium van de Technische Hoogeschool te Zürich rapport studiedienst Bovenrivieren
1934 vVeen RWS-BER Beschrijving van het bezinkingstoestel ter bepaling van de korrelgrootte van zandmonsters Nota BER
1936 vVeen RWS-BER Determination du debit solide des courants sixieme congres de l'Association Internationale d'hydrologie, Edinburgh, (bij NA nr 68) - met E.M.H. Schaank,
1937 vVeen Apparate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen Wasserlaüfen Geologie der Meere und Binnengewässer, 1937, 317-327
1947 Ringma RWS-BER Ontwikkeling en gebruik van de Delftsche zandvanger Nota studiedienst benedenrivieren
1948 Morra RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden BER206 (samenvatting)
1951 Santema RWS-BER Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen BER296 (samenvatting) (DDWT-BEN-1952.)7
1951 Morra RWS-BER Het rollend zandtransport in rivieren BER270 (samenvatting)
1956 Svasek RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van zandtransportmetingen met gemerkt zand Rapport nr. (DDWT-BEN-1956.) 12
1957 Santema RWS-BER Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8
1958 Santema RWS-Deltadienst Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands (Technical memorandum ; 105)
1969 Spaargaren RWS-Deltadienst Beschouwing over de invloed van het rollend en zwevend transport op de ontgronding benedenstrooms van een bodembescherming : deel 1 Oosterschelde Nota W-69.107.I
1978 Agema RWS-Deltadienst Kusttransportberekeningen t.b.v. suppletie met zand met verschillende gemiddelde korreldiameter notitie DDWT 78.288