stormvloedkeringen

Lijst van publicaties over het onderwerp stormvloedkeringen


kustwerken om een getijrivier of estuarium te beschermen tegen stormvloeden door een afsluitbare kering

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1936 WL Delft Verslag inzake het onderzoek van een automatisch werkende stormvloedkeering ten behoeve van de Brabantsche Biesbosch Biesbosch WL rapport 89
1951 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stuw x Hollands Diep BER251 (samenvatting)
1951 Morra RWS-BER Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep Hollands Diep BER274 (samenvatting)
1952 SprengerFJ RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele beneden rivieren Nota RWS
1952 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren BER288 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollandsch Diep en Haringvliet Benedenrivieren BER280 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Biesbosch BER281 (samenvatting)
1953 Deltacommissie Afsluiting Hollandsche IJssel: tweede interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaa Deltawerken Uitgave SDU
1962 Wemelsfelder RWS-BER Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel Hollandse IJssel Kast van Van Veen nr 416