oevers

Lijst van publicaties over het onderwerp oeversklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1821 Delprat Landmacht Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde tegen bekleedingsmuren en beschoeijingen P..de Groot, drukker van de Kon. Artillerie en Genie-school, Delft