kust

Lijst van publicaties over het onderwerp kustklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1960 Agema RWS-WWKZ Vergelijkende beschouwingen over de werking van paalhoofden en stenen strandhoofden Nota WWK 60-1
1968 Svasek RWS-WWKZ Invloed van brekende golven op de stabiliteit van zandige kusten Nota W-68.083 (vervanging van nota K-504)
1976 Agema RWS-Deltadienst Voorstel tot het samenstellen van handleidingen kustbeweging en kustverdediging Notitie DDWT-78.269
1978 Agema RWS-WWKZ Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V. WWKZ-78G.204
1979 Svasek Svasek bv Bouwen met de natuur Publicatie van Svasek bv
1984 Svasek RWS-Vlissingen Permeable groynes : experiments and practice in the Netherlands paper ICCE Houston, 1984