hydraulica

Lijst van publicaties over het onderwerp hydraulicaklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1936 Vreedenburgh TH Bandung De vergelijkingen van Lagrange der hydromechanica in parametervorm De Ingenieur in Ned. Indië, nr 9 blz VI-158
1936 Vreedenburgh TH Bandung Cavitatieverschijnselen bij waterstroomingen De Ingenieur in Ned. Indië, nr 10 blz VI-167
1937 Vreedenburgh TH Bandung Een stroomfunctie voor de centrische breedteverandering eener vlakke strooming De Ingenieur in Ned. Indië nr 1, blz I-2
1937 Vreedenburgh TH Bandung Beschouwingen over axiaal-symmetrische potentiaalstroomingen De Ingenieur in Ned. Indië nr 2, blz II-26
1937 Vreedenburgh TH Bandung Bepaling van den doorlaatcoëfficiënt van grond uit de verticale capillaire opstijging De Ingenieur in Ned. Indë nr 4, blz II-65
1938 Vreedenburgh TH Bandung Niet-cirkelvormige buizen onder inwendigen gelijkvormigen overdruk De Ingenieur in Ned. Indië nr 712, blz I-50