Noordzee

Lijst van publicaties over het onderwerp Noordzeeklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1970 Svasek RWS-WWKZ Commentaar op de nota "Bepaling van diepten op de Noordzee" (Hoek van Holland, maart 1969, afd. Noordzee) Nota (DDWT) W-69.106