zandige kust

Lijst van publicaties over het onderwerp zandige kust


onderzoek naar zandtsransport langs de kust, stranden en duinen; werking van strandhoofden;

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1887 vKerckhoff RWS Ontwerp verdediging Eijerlandsche Kust Eijerland Notulen van een voordracht voor het KIvI op 9 juni 1887
1912 Wentholt Delft Stranden en strandverdediging Dissertatie Delft, uitgegeven door Waltman Delft
1915 Ramaer RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr.2
1930 RWS-Hoorn Nota over de afname van de Eierlandsche kust op Texel Eijerland Nota
1930 Aangenendt RWS-BER Nota betreffende de beweging der banken vóór de buitenhaven te Scheveningen Scheveningen BER004 (samenvatting)
1933 Kleinjan RWS Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 28
1940 AllewijnM Rijnlands kust 1860-1940 Archief van Veen-Stroband
1946 vVeen RWS-BER De kust van Nederland BER169 (samenvatting)
1949 Ringma RWS-WWKZ Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand Nota adviesdienst Vlissingen
1949 RWS Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1940, incl meetinstructie
1949 vVeen KNAG Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325
1949 vBendegom RWS-BER Enige beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging BER224 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER Kustvak Cadzand-Breskens. Overzicht van de toestand der stranden en duinen BER241 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER Verbetering van het 2650 m lange kustvak van het voormalige waterschap Groede en Baanst BER243 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER De levenskansen van de Goggenrichel Veerse Gat BER244 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-BER De kust bij Cadzand BER245 (samenvatting)
1957 Ringma RWS advies kustverdediging Sylt Nota van Arrondissement Nordzeekanaal