Achtergrondinformatie bij het Trésor

Onderstaande tekst is overgenomen uit het boek Waterschrijvers van Joop van der Tuin (2020).

Journalisten en publicisten

Redacteuren van vaktijdschriften

Niet alleen in boeken, ook in tijdschriften is veel geschreven over Nederland als waterland. Sommige redacteuren van vaktijdschriften kregen bekendheid door hun dikwijls zeer verhelderende artikelen. Als redacteuren van het in 1886 opgerichte tijdschrift van het KIVI, De Ingenieur, moeten wat dit betreft genoemd worden: I.A. Lindo (1848-1941), J. van Heurn (1854-1903), R.A. van Sandick (1855-1933), W. Cool (1877-1947) en C. Tellegen (1889-1960). Sinds 1915 verschijnt het Orgaan van de Technische Ambtenaren van de Rijkswaterstaat, kortweg aangeduid als OTAR. Mede-oprichter en veertig jaar lang redacteur was eerdergenoemde T. Huitema (1872-1974), die werd opgevolgd door zijn eveneens zeer productieve collega B. Hakkeling (1900-1990). Deze werd op zijn beurt in 1971 opgevolgd door P. de Kuyper (1925-2009). Van 1975 tot 1993 was H. Verheij (1934-2013) de hoofdredacteur. Aan het sinds 1957 verschenen tijdschrift Land en Water zijn vooral de namen verbonden van de NRC-journalist en zeer productieve schrijver H.J. Stuvel (1915-2005) en het hoofd van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat  J. van Heurck (1923-2007). Van de editie B van het Polytechnisch Tijdschrift, dat in de periode van 1946 tot 1981 verscheen, mag vooral de naam van hoofdredacteur J.G. Wesdorp (1920-2008) niet onvermeld blijven.

Overige publicisten

.....