Leopold Johannes Antonius van der Kun

(1801 - 1864)


(Utrecht 21 sep. 1801 - Den Haag 26 jan. 1864), ingenieur. Zeer veelzijdig man die, na zijn opleiding aan de artillerie- en genieschool in Delft, zeer vele functies bij de waterstaat bekleedde. Zo werkte hij aan het Noordhollands Kanaal, ontwierp de havens van Oostende en Brugge, droeg bij aan rivierverbetering, bevaarbaarmaking van de Maas en aanleg van spoorwegen en telegrafie. Gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber, bescheiden en kundig. Was in 1847 mede-oprichter van het KIVI en de eerste secretaris (1847-1851). Werd in 1857 benoemd tot hoofdinspecteur van de waterstaat. Van der Kun heeft weinig gepubliceerd; we noemen: Rapport van de Inspecteurs van den Waterstaat Ferrand en Van der Kun, nopens hetgeen tot verbetering der Nederlandsche rivieren zou kunnen bewerkstelligd worden (1854) en Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland (1855). Zie ook: D.J.Storm Buijsing.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Uit Lintsen, gesch. der Techniek (VI)

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1855 RWS Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken rivierverbetering Algemeene Lands-drukkerij