Frederik Jan Nellensteyn

(1888 - 1953)


Geboren 22 Juli 1888 te Tjilalengka (Java). Hij is in augustus 1915 te Bandoeng getrouwd met Anna Geertruida Schwing. Nadat hij te Deventer de HBS had doorlopen werd hij student aan de Technische Hogeschool te Delft. Na aldaar in 1911 zijn studie te hebben beëindigd, trad hij in dienst bij de Bataafsche Petroleum Mij. te Rotterdam, voor uitzending naar Indië, hetgeen een jaar later, na zijn voorbereiding daartoe, geschiedde. Te Soerabaja was hij vervolgens een jaar lang werkzaam als leraar Wiskunde aan de HBS, welke functie hij verwisselde voor die van chemisch adviseur van de oliefabrieken "Insulinde". In 1920 repatrieerde hij, een werkkring als scheikundig ingenieur bij de Oliefabrieken Calvé-Delft aanvaardend. Daarna werkte hij aan zijn proefschrift: "Bereiding en constitutie van asphalt", waarop hij in 1923 promoveerde bij prof. Waterman. Na eenige tijd als assistent aan de Hogeschool te Delft te hebben gewerkt, werd hij in 1927 benoemd tot Directeur van het Rijkswegenbouwlaboratorium. In binnen- en buitenlandse tijdschriften op gebied van Chemie en Wegenbouw, publiceerde hij artikelen. Hij maakte reizen naar tal van landen, zowel voor zaken als voor genoegen. De "Bataafsche" Petroleum Mij. zond hem uit naar Roemenië, de Oliefabrieken Insulinde naar Malakka, terwijl hij wegen- en andere congressen bezocht in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië. Ook in zijn vrije tijd houdt hij zich bij voorkeur bezig met wetenschappelijke studie, o.a. verricht hij op het gebied van wegenbouw veel researchwerk.
Meer info via:

Illustratiebron: Huygens KNAW -peroonlijkheden

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1929 RWS Onderzoek over steenkolenteer bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24