Sybrandus Johannes Fockema Andreae

(1904 - 1968)


(Leeuwarden 10 apil 1904 - Beetsterzwaag 6 dec. 1968), jurist, archivaris, waterstaatshistoricus. Studeerde rechten en promoveerde te Leiden op Hoogheemraadschap van Rijnland; zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857 (1934). Was van 1948 tot 1963 secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland, daarna rijksarchivaris in Friesland. Publiceerde over de geschiedenis van het recht, cartografie, geografie en naamkunde w.o. Studiën over waterschapsgeschiedenis(8 dln.; 1950-1952), Hoofdlijnen van waterschapsrecht (1952) en Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd(1953). Zie ook: H.J.Moerman.
Meer info via:

Illustratiebron: Biografisch woordenboek van Nederland -KNAW

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1955 KNAW Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging Haarlemmermeer droogmakerij Mededelingen KNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 18, nr. 15