Isaac Paul Delprat

(1793 - 1880)


(Den Haag 25 nov. 1793 - Den Haag 14 mei 1880), officier, leraar. Werkte, na zijn opleiding aan de militaire school in Den Haag, enige tijd bij de waterstaat onder A.Blanken. Was, na in 1813 te zijn gepromoveerd aan de Ecole des Ponts et Chaussées te Parijs, werkzaam als assistent in het onderwijs aan de artillerie- en genieschool in Delft. Sinds 1828 was hij leraar wis- en natuurkunde aan de MA te Breda. Was van 1860 tot 1866 voorzitter van het KIVI. Van zijn publicaties noemen we: Waarnemingen en berekeningen wegens het vermogen der sluizen te Katwijk (met P.Kock; 1853) en Invloed der digting van het Kanaal van Sint Andries op den waterstand van de Waal tusschen Hulhuizen en Bommel (1875)
Meer info via:

Illustratiebron: Gedenkboek lKMA (1903), via Wikimedia Commons

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1821 Landmacht Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde tegen bekleedingsmuren en beschoeijingen oevers P..de Groot, drukker van de Kon. Artillerie en Genie-school, Delft