Arnold Jacob Cohen Stuart

(1855 - 1921)


(Den Haag 4 okt. 1855 - Londen 13 mrt. 1921), ingenieur, jurist. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, enige jaren als ingenieur te Semarang. Was van 1889 tot 1900 advocaat en procureur te Amsterdam en privaatdocent staathuishoudkunde aan de UvA. Werkte tot zijn dood als directeur van de Kon. Mij. tot Exploitatie van Petroleum in NOI. Schreef o.m. De verbinding van Amsterdam met de Noordzee voor vijftig jaren en thans (1897)


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1883 Waterstaat De opportuniteit eener concessie voor de exploitatie der haven te Tandjong Priok in verband met de omtrent het scheepvaartkanaal gerezen quaesties havens Batavia, Ovilvie