Caland

Lijst van publicaties van Pieter Caland

(1826 - 1902)


Pieter Caland (Zierikzee, 23 juli 1826 - Wageningen, 12 juli 1902) was een civiel ingenieur in dienst van Rijkswaterstaat. Hij ontwierp het plan voor de Nieuwe Waterweg en leidde de uitvoering ervan in de jaren 1866-1872. Dit project verliep niet zonder problemen en tegenslagen. Een deel van het kanaal moest door een brede duinenrij worden gegraven en er moesten speciale voorzieningen worden getroffen om het dichtslibben van de vaargeul tegen te gaan. Dit alles leidde tot een overschrijding van het budget, waarvoor Caland scherpe kritiek moest verduren.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1877 RWS Verslag over den stormvloed van 30/31 Januarij 1877 stormvloeden Stormvloedverslag 1877, Landsdrukkerij
1881 RWS Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881 stormvloeden Stormvloedverslag