Bienfait

Lijst van publicaties van Louois Bienfait

(1862 - 1932)


Materiaalkundige. Hij studeerde na de HBS in Rotterdam vijf jaren aan de toenmalige Polytechnische School te Delft en promoveerde in de materiaalkunde Teneinde praktische ervaring op te doen vertrok hij naar het buitenland, Weer in Nederland teruggekeerd, kwam hij in dienst bij de firma Charles Remy & Bienfait, doch daar hij in geheel andere richting wenste te gaan, vestigde hij in 1890 tezamen met N. M. Koning het Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor Chemisch Onderzoek te Amsterdam.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1932 RWS Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens IJmuidenSluis bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr. 27