Louis Bienfait

(1862 - 1933)


(Goor, 20 Januari 1862 - 1933) materiaalkundige. Werktuigkundig ingenieur. - Hij bezocht van 1874-1879 de H.B.S. te Rotterdam en de Polytechnische School te Delft. Teneinde practische ervaring op te doen vertrok hij naar het buitenland, waar hij eerst een jaar werkzaam was bij het Grusoii Werk te Maagdenburg en daarna een jaar bij de BAMAG Ook werkte hij voor korte tijd bij de Engelse machinefabriek van Gelder's Works. Hij vestigde zich in 1890 tezamen met N. M. Koning het Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor Chemisch Onderzoek te Amsterdam. Bij gelegenheid van zijn aftreden als lid der fa. Koning en Bienfait, in 1930, werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij was in 1910 lid van de jury in één der afdelingen van de Wereld tentoonstelling te Brussel. Sedert 1919 maakte hij deel uit van de gezondheidscommissie te Amsterdam, tot de opheffing daarvan. Hij was lid der Commissies van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, ingesteld voor Algemeene Voorschriften voor IJzer; voor Bijzondere Voorschriften voor IJzer-Bovenbouw Spoorwegen en van de door den Minister van Waterstaat ingestelde Commissie van Onderzoek naar de Betonproeven voor de Linne-Stuw. Hij schreef verschillende artikelen, en opstellen over materialen, o.a. in 'De Ingenieur' en het 'Polytechnisch Weekblad'. In de serie rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat stelde hij in 1932 een rapport samen betreffende materiaalonderzoek bij den sluisbouw te IJmuiden. In de functie van bestuurslid voor Nederland van het 'International Verband für Materialprüfungen der Technik' bezocht hij de volgende internationale congressen: te Parijs in 1900; te Brussel in 1906; te Kopenhagen in 1909; te New-York in 1912 en bij de 3 laatstgenoemde trad hij tevens op als afgevaardigde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Mij. van Bouwkunst. - Hacquartstraat 4, Amsterdam.


Illustratiebron: Geni.com stamboom door Diederik Mooij

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1932 RWS Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens IJmuidenSluis bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr. 27