Adrianus Maria van der Woude

(1932 - 2008)


(roepnaam: Ad; Utrecht 11 juli 1932 - Ede 14 juni 2008), historicus, hoogleraar. Studeerde in 1960 af als historicus aan de RU in Utrecht en promoveerde daar op: Het Noorderkwartier; een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (3 dln.;1972). Was sinds 1960 wetenschappelijk medewerker aan de LHS te Wageningen en van 1975 tot 2000 hoogleraar agrarische geschiedenis
Meer info via:

Illustratiebron: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2009