Willem van de Westeringh

(1940 - 2016)


(Heteren 18 mei 1940 - Heteren 10 okt. 2016), ingenieur, bodemkundige, regionaal historicus. Studeerde in 1966 af aan de LHS in Wageningen als bodemkundige en werkte daar tot 2002. Schreef, ook naast zijn dagelijks werk, vele tijdschriftartikelen over de geschiedenis van Betuwse geslachten. Ook over archeologie, historisch erfgoed en de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals: Enige opmerkingen over de loop van de Rijn bij Wageningen in de loop der eeuwen (1994).