Pieter Huibert van der Weele

(1925 - 2000)


(Colijnsplaat 12 mrt. 1925 - Goes 23 mrt. 2000), ingenieur. Werkte, na in 1955 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, vele jaren als hoofdingenieur bij de Directie Afsluitingswerken van de Deltadienst. Hij schreef onder meer: De uitvoering van hetDrie-Eilandenplan; de werken ter afsluiting van de Zandkreek (1960) en The tidegoes out (met P. Ph. Jansen, J.E. Prins en Evert Werkman; 1972).