Gerardus Petrus van de Ven

(1941 - 2017)


(Breda 28 okt. 1941 - Nijmegen 28 okt. 2017), historisch geograaf, hoogleraar. Studeerde in 1969 af als sociaal geograaf aan de KUN en was tot 1973 leraar aardrijkskunde. Tot 1991 was hij verbonden aan het Geografisch Instituut van de KUN als wetenschappelijk medewerker en bibliothecaris. Promoveerde in 1976 op: Aan de wieg van Rijkswaterstaat; de wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal. Van 1998 tot 2006 was hij bijzonder hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de UvA. Van zijn publicaties noemen we verder: Leefbaar Laagland; geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (1993) en Niets is bestendig; de geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland (met A.M.A.J. Driessen, W. Wolters en J.H. Wasser; 1995).
Meer info via: